Termen cautat

Drepturile si obligatiile pacientei in ceea ce priveste vizita la ginecolog


Autor: cezara
Imagini

Drepturile pacientei in cabinetul ginecologic:

 1. De a fi respectata ca persoana umana, fara nici o discriminare;
 2. De a fi informata cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si despre modul de a le utiliza;
 3. De a fi informata despre starea ta de sanatate, despre interventiile medicale propuse, diagnostic si prognostic, pe cat posibil fata termini de specialitate;
 4. Sa decizi daca mai doresti sa fii informat in cazul in care datele prezentate de catre medic iti cauzeaza suferinta;
 5. Sa ceri si sa obtii o alta opinie medicala;
 6. Sa soliciti sa primesti, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii;
 7. Sa iti dai acordul daca rudele si prietenii pot fi informati cu privire la boala ta;
 8. Sa refuzi sau sa o opresti o interventie medicala asumandu-ti, in scris, raspunderea pentru decizia ta (consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientei de catre medic);
 9. Beneficiezi de servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului sau de o asistenta madicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continu;
 10. Sa primesti ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii tale de sanatate sau pana la vindecare;
 11. Sa nu fii fotografiata sau filmata intr-o unitate medicala fara a-ti da consimtamantul, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare tratamentului sau pentru evitarea suspectarii unei culpe medicale.

Obligatiile pacientei in cabinetul ginecologic:

 1. Sa prezinte la internare actul de identitate, precum si documentele justificative care sa ateste calitatea de asigurat;
 2. Sa respecte programul spitalului;
 3. De a respecta ordinea interioara din spital, linistea si curatenia;
 4. De a respecta regulile de igiena personale si colective;
 5. De a manifesta grija fata de bunurile din dotarea spitalului;
 6. De a avea o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar.