Abrevieri medicale: D


DAPD - dializa peritoneala ambulatorie diurna DTPA - acid dietilen-triaminopento-acetic
DC - debit cardiac DTSVD - diametru telesistolic al ventriculului drept
DEK - diuretice care economisesc potasiu DTSVS - diametru telesistolic al ventriculului stang
DiA - diuretice de ansa DZ - diabet zaharat
DSA - defect de sept atrial